Club Hr Manager Public Sector
Sharing Knowledge and Experience

HRPublic Workshops

HR Public werd opgericht in 2005 door professionals uit overheidsdiensten voor de HR-verantwoordelijken. Als permanent platform is HRPublic de katalysator voor de uitwisseling van ideeën, informatie, documentatie en praktijkervaring, zodat ze hun dagelijkse uitdagingen en strategische denkoefeningen met een ruimer en strategisch inzicht kunnen benaderen. Zo is HR Public een referentie zijn voor de overheidssector en de non-profitsector.

Om de noden van onze leden zo goed mogelijk in te vullen is er permanent overleg waaruit een gestructureerd vergaderconcept groeide. Dit concept moet ons een inzicht geven in de huidige situatie en een richting als we het over wensen en noden hebben.

Een eerste thema waarover we ons buigen is “hybride werken”. Post-corona een dringend issue waarmee we allen worden geconfronteerd.  Er worden minsten twee sessies of werkgroepen georganiseerd in Wallonië en Vlaanderen rond hybride werken.  Door het gebruik van eenzelfde structuur kunnen we met de conclusies aan de slag op nationaal niveau.

De werkgroepen worden bewust compact gehouden, maximaal 8 personen. Doel is immers u aan het woord te laten. Deze structuur wensen we aan te houden in werkjaar 2022.

De thema’s die op het agenda staan zijn: 
  • Jobmobiliteit 
  • Inclusie
  • Integriteit 
 
We maken zo snel mogelijk de data voor 2022 bekend.
Deze resultaten van deze workshops worden telkens  overgemaakt aan Minister Petra De Sutter
 
Indien u graag meewerkt aan deze workshop op 21/10 26/10 (Stad Brussel).
Neem dan snel contact op met tom@brainovation.be het aantal plaatsen is zeer beperkt. De workshops gaan telkens door in de namiddag.

Deelnemen kan indien u een HRDirectie of hogere management functie heeft in de publieke of non-profit sector.

Indien u bijkomende vragen heeft; aarzel niet: 0479 518 925 (Tom Baele)
Retour haut de page