CSR als kritische succesfactor in de Smals-strategie