HR Public - Club NL

Masterclass Employee Silence

Waarom en waarover zwijgen we op het werk ?

Prof Peggy de Prins - AMS

19/05

Gratis voor leden (u bent nog geen lid ? Klik hier)

Masterclass Employee Silence​
Waarom en waarover zwijgen we op het werk ?

Hybride werken tijdens Covid-19 drukt ons met de feiten op de neus als het gaat over “werknemersparticipatie”. Een zeer actueel thema in in het managementdiscours. 
We willen onze organisaties platter, hiërarchische bureaucratieën worden afgebouwd, leiderschap wordt meer ‘gedeeld’ en ook buiten de hiërarchie om opgenomen. Maar in Covid tijden geen eenvoudig vraagstuk. De verandering creëert ook verwachtingen ten opzichte van de werknemer die geacht wordt zich meer en beter te laten horen; het is niet zozeer gewenst, maar eerder verwacht.
 
Prof. Dr. Peggy de Prins: “Employee voice is de overkoepelende term in de academische literatuur die verwijst naar de verschillende manieren waarop werknemers kunnen participeren. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om het geven van feedback, het aanbrengen van ideeën, het geven van suggesties, het expliciteren van bezorgdheden, het stellen van vragen, het uiten van protest, het mobiliseren van actie of het voeden van innovatie. 
Minder gekend is het spiegel-concept van “employee silence”. Sommige ideeën, vragen, suggesties, feedback, … worden nooit uitgesproken en kennen een verborgen leven in de hoofden van werknemers. Vragen die zich in elke organisatie stellen, zijn: “Waarom en waarover zwijgen onze werknemers? En wanneer zij zwijgen, doen ze dit dan vooral vanuit een positieve, dan wel negatieve insteek?”. Vaak tasten we hierover in het duister.” Rond “employee silence” bestaan dan ook enkele mythes die in onderzoek werden ontkracht.  Bijvoorbeeld met de mythe dat participatie, stilte volledig zou uitsluiten. Ook binnen zeer platte organisaties met veel inspraak-mogelijkheden, bestaat de realiteit van employee silence. Het éne gaat vaak (gedeeltelijk) samen met het andere. Een andere mythe is dat werknemers uitsluitend zwijgen omwille van angst of een gebrek aan “psychologische veiligheid” in de organisatie. Dat blijkt slechts een deel van de waarheid. Ook zoiets als een te hoge werkdruk kan bijvoorbeeld een hinderpaal zijn om volop te gaan voor inspraak en participatie.”

Vanuit AMS was Prof. Dr. Peggy De Prins met de onderzoeksgroep uiteraard benieuwd naar het voorkomen, de motieven en de invullingen van beide fenomenen op de Vlaamse werkvloer. Hoe verhouden participatie en zwijgen zich tegenover elkaar, en minstens even relevant: welke invulling krijgen ze ten tijde van Covid-19? We veronderstellen immers dat de Covid-19 context ons belangrijke lessen kan leren over voice en silence in Vlaamse organisaties. 
 
De onzekerheid in de organisatie verhoogt ook de kans dat werknemers ‘stiller’ worden. Is het immers wel gepast om op een crisis moment individueel ongenoegen te uiten? Of kunnen leidinggevenden wel eerlijk antwoorden wanneer ongeruste, gestreste medewerkers vragen hoe het met de organisatie gaat? Thuiswerk tast ook de teamspirit aan. Het wordt moeilijker om als individu in te schatten wat dé groep er echt van denkt. Kan je nog rekenen op de gebruikelijke collegialiteit of solidariteit in je team? Laten we het achterste van ons tong nog zien op virtuele check ins? Wat is gekunsteld en wat voelt authentiek aan? Zeker voor nieuwkomers in een team is dit moeilijk om in te schatten. Maar ook voor de anciens. Het tonen van emoties of verzet vloekt met het virtueel kanaal. We snakken naar een echt gesprek. Dit is wat we reeds enkele maanden lezen in de kranten en horen in de gesprekken. Maar kloppen deze assumpties wel? Hoe vaak wordt er echt gezwegen op de werkvloer en over welke thema’s dan? Leidt dit tot een explosie aan onuitgesproken kwesties op de werkvloer of valt dit nog mee? Wat is de Covid-19 impact hierbij? Vanuit welke beweegredenen wordt er gezwegen en hoe zit het met de relatie tussen ‘employee silence’ en ‘employee voice’. Hoe wederkerig zijn beide fenomenen?
 
Tijdens deze HRPublic  “Masterclass Employee Silence” op 19 mei krijgt u krijgt concrete tips en “stiltebrekers” om uw overheidsmedewerkers beter te horen van Prof. Dr. Peggy De Prins.
 

De sprekers

Prof. Dr. Peggy De Prins

Prof. Dr. Peggy De Prins

Academic Director Full-time Master in Human Resource Management

Programma

13u30-15u00: Prof. Dr.Peggy De Prins (AMS) Employee silence, een spiegel voor Vlaanderen in Covid-19 tijden en de stiltebrekers die we kunnen destilleren.
 5u00- 15u15: Pauze
15u30- 16u30: Vragen 
16u30- 17u30: Receptie 
 

FOD Bosa

Adres:

WTC III. Bolivarlaan 30

*= verplichte velden

Inschrijvingen

Scroll naar top