HR DAY 2021

The new world of work in the public services: Climate change ?

Hoe klaar bent u voor hybride werken ?

9 november 2021 9u-18u - SPF BOSA BRUXELLES

Gratis voor leden (u bent nog geen lid ? Klik hier)

Hoe klaar bent u voor hybride werken ?

Al duizenden jaren is de mens gewend om elke dag naar zijn werkplek te gaan,

In den beginne om te om te jagen of te verzamelen, later vestigde de mens zich en trok ookdagelijks richting zijn akkers.
Met de industriële revolutie verhuisde zijn pad richting de machine in een fabriek. Eerst in een stad, later in industriegebied om tot slot  -voorlopig- te eindigen op een kantoor voor een scherm.

De gewoonte om naar ons werk te gaan lijkt diep in ons DNA te zijn ingebakken – te ingewikkeld om zomaar te veranderen.

Met de steeds toenemende digitalisering,  de opkomst van nieuwe beroepen, met de steeds nijpender problemen van mobiliteit, ruimte en vervuiling, met  jonge generaties die nieuwe verwachtingen hebben…. wordt de mens ertoe gebracht zichzelf opnieuw uit te vinden, zichzelf zeer snel te transformeren.

Of we nu “voor” of “tegen” zijn, onze wereld gaat vooruit en leidt ons naar nieuwe werkvormen, nieuwe verhoudingen tussen werkgever en werknemer, we hebben niet langer een keuze… de mens evolueert naar een nieuwe vorm van “hybride werk” (*) en naar nieuwe beroepen.

Tijdens deze conferentie krijgen we de kans om standpunten te delen en te confronteren met vertegenwoordigers uit de politieke en academische wereld, uit het lokale en Europese bestuur, maar ook uit het veld met een feedback van HRD’s uit de publieke sector.

(*) Hybride werk: werktijd verdeeld over verschillende locaties (kantoor, thuis, co-workingruimte, vakantieoord, enz.) en georganiseerd op basis van tijdslots die kunnen verschillen van de kantooruren. Werk dat meer “objectief” dan “taakgericht” is. Thierry Binot ULiège / HR Public

De sprekers

Petra De Sutter

Petra De Sutter

Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post van België

Ben Smeets

Ben Smeets

Ben Smeets werkt sinds 1986 voor de Belgische federale overheid en dit in verschillende functies. Hij speelde een rol in verschillende grote veranderingsprojecten waaronder de Copernicushervorming, Optifed en ook de oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA). Deze FOD wil een factor van synergie en efficiëntie zijn en ondersteunt de regering en de federale organisaties op het vlak van beleidsondersteuning én uitvoering in domeinen als human resources, budget, boekhouding, aankopen en digitalisering. Sinds 1 juni 2021 is Ben als Directeur-generaal Rekrutering en Selectie verantwoordelijk voor de strategie en het aanbod van diensten en producten op gebied van “rekrutering en ontwikkeling”. Zijn focus ligt op samenwerking, transformatie, innovatie en vooral de menselijke benadering.

Peter Pogačar

Peter Pogačar

Peter Pogačar is responsible for systemic regulation, organisation, and operation of the public sector. He holds a Degree in Law from the University of Ljubljana and has passed the bar examination. He started his professional career at the Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities as an adviser to the Slovenian Government focusing on the development of supplementary pension insurance within the first major pension reform. In 2004, he became Director of the Pension Insurance Department where he was in charge of the pension funds managed by the Capital Fund. From 2009 to 2015, he was Director General of the Labour relations and Labour Rights Directorate at Ministry of Labour. During his mandate, he conducted and successfully concluded drafting of the pension and labour market reforms. In 2015, he was appointed State Secretary at the Ministry of Labour, where his main responsibility was regulation of labour market and social security systems in Slovenia. In September 2019, he was designated Director General of the Public Sector Directorate at the Ministry of Public Administration and Chief Government Negotiator for negotiations with public sector. His mission is modernization of public sector in Slovenia.

Prof. Dr. Peggy De Prins

Prof. Dr. Peggy De Prins

Academic Director Full-time Master in Human Resource Management

Programma

08u30: Onthaal
09u00: Welkom HRPublic: De Heer Luc Cooremans, Voorzitter
09u05: Opening van het Colloquim: De Heer Nico Waeyert, Voorzitter FOD BOSA
09u20: HRClubs HRPublic: Huidige temperatuur bij HR Directeuren uit de publieke sector. Thierry Binot (Fr)  Tom Baele (Nl)
09u30-10u15: Key Note: Mevrouw De Minister Petra  De Sutter, Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken,  Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post.
10u15-10u45: Pauze
10u45-11u45:  “Post Covid: Overview of the new world of work in the European public sector”. Mr. Peter Pogačar, Director General Eupan, Slovenia (EN)
11u45-12u00: Vraag en antwoord
12u00-13u30: Lunch
13u30-14u30:  “Evolutie van jobs en carrières  binnen de Federale Administratie”. De Heer Ben Smeets, Directeur generaal  selectie en ontwikkeling FOD BOSA
14u30-15u15: “Toekomst van jobs in een hybride context: uitdagingen, troeven en hefbomen”. Prof. Dr. Peggy De Prins, AMS
15u15-15u45: Pauze
15u45-17u00: Personeelsplanning in de toekomst. Panel: Talent-Brussels/Forem/ Actiris/VDAB  Moderatie: Frédéric Demars  (NL/FR)
17u00: Einde en Receptie

Adres:

WTC III. Bolivarlaan 30

Inschrijvingen

*= verplichte velden

Scroll naar top