Hr Public
Sharing Knowledge and Experience

HR Public werd opgericht in 2005 door professionals uit overheidsdiensten voor de HR-verantwoordelijken. HR Public wil niet alleen een referentie zijn voor de overheidssector en de non-profitsector, maar hen ook een permanent platform aanreiken voor de uitwisseling van ideeën, informatie, documentatie en praktijkervaring, zodat ze hun dagelijkse uitdagingen en strategische denkoefeningen met een ruimer en strategisch inzicht kunnen benaderen.

2020

De Voorzitter aan het woord

Beste leden van HR Public,
Beste heer/mevrouw

Het thema van 2019 en 2020 is ‘HR 4.0 Artificial and Collective Intelligence’. Vorig jaar zijn we dieper ingegaan op het luik ‘artificiële intelligentie’ en dus belichten we dit jaar het luik ‘collectieve intelligentie’.

Noteer alvast onze twee events tijdens de eerste jaarhelft van 2020:

  • 7 februari 2020 in Brussel: conferentie ‘Collectieve intelligentie: Voor een sterk en sereen verantwoord leiderschap’ met Pierre
  • 7 mei 2020 in Colonster: colloquium ‘Collectieve intelligentie of intelligent collectief’ met de medewerking van professor François Pichault (Université de Liège).

Binnenkort kondigen we ook de twee events voor de tweede jaarhelft aan op onze website, in de rubriek ‘Agenda’.

Op 17 juni 2019 is de Franstalige club ‘HR Managers Public Sector’ voor het eerst samengekomen in Namen, in de lokalen van OWT. De club telt momenteel een twintigtal leden. Zij zijn in oktober in Namen (SPW) en in december in Charleroi (SWL) bijeengekomen.

Tijdens deze vergaderingen hebben ze hun verwachtingen besproken en de doelstellingen en thema’s voor de bijeenkomsten tijdens de eerste jaarhelft van 2020 vastgelegd.

Deze club is niet alleen een professionele uitwisselingsruimte, maar ook een vriendschappelijke ontmoetingsplaats waar iedereen zich vrij kan uitdrukken, zijn ervaringen kan delen en ook kan nadenken over de uitdagingen binnen de sector.

In de loop van 2020 willen we ook een Nederlandstalige club oprichten.

Eind 2019 hebben we een nieuwe website ontwikkeld. We hebben gekozen voor een nieuwe look-and-feel en extra functionaliteiten. Neem zeker eens een kijkje.

Onze leden kunnen zich via het tabblad ‘Mijn account’ aanmelden op hun persoonlijke ruimte waar ze toegang hebben tot de infoteek en al onze publicaties.

Voor onze partners en sponsors is er een aparte ruimte, waar ze artikels en diverse informatie (nieuws, events) kunnen uploaden en met ons publiek kunnen delen.

HR Public is een volledig onafhankelijke organisatie die haar activiteiten dankzij de bijdrage van haar leden en de steun van haar partners-sponsors kan uitvoeren.

We vragen u dan ook om uw lidmaatschap te hernieuwen en uw collega’s massaal over HR Public te vertellen.

Ik wens u een fantastisch jaar met HR Public.

Luc Cooremans
Voorzitter

HR-PLATFORM

Een kwalitatief platform voor de uitwisseling van de beste HR-praktijken.


PUBLICATIES

Jaarlijkse publicaties en samenvattingen van de activiteiten, enkel voor onze leden.

Recent event

Blijf op de hoogte van onze activiteiten

Onze partners

Associations membres

Nieuws van onze partners

Scroll naar top