HR Public - Club NL

Zwem inclusie binnen

Diversiteit duurzaam ingebed in uw organisatie

28/04 - 12/05 - 30/05
12u30-17u00

Gratis voor leden (u bent nog geen lid ? Klik hier)

Zwem inclusie binnen!
Diversiteit duurzaam ingebed in uw organisatie.

Het is ondertussen meer dan 50 jaar geleden dat België op eigen bodem in contact kwam met migratie – eigenlijk al eeuwen- en toch is het nog steeds een uitdaging om diversiteit een plaats te geven binnen onze overheidsdiensten en het dienstverleningsaanbod. Een probleem waar trouwens de volledige arbeidsmarkt mee kampt; terwijl er net nú meer dan ooit nood is aan meerstemmigheid van onze talenten.

Sommigen hebben zich geëngageerd maar ervaren dat een engagement ‘in writing’ moeilijk om te zetten is naar een doorleefde praktijk. Ze botsen op de uitvoering van een diversiteitsverhaal onder andere omdat blijkt dat niet iedereen eenzelfde definitie heeft van diversiteit/inclusie, omdat er te weinig ervaring mee is om in de praktijk om te zetten, omdat de structuren en patronen waarin we werken en leven gewoonweg diepgeworteld zijn, ze lijken soms moeilijk te wijzigen.

Nog anderen hebben getracht om het diversiteits- en inclusieverhaal concrete handen en voeten te geven, maar ervaren dat het toch blijft steken in ‘het project diversiteit’. Het denken en handelen rond diversiteit geraakt niet duurzaam ingebed, wordt niet breed gedeeld over gans de organisatie.

Deze workshop verbindt inzichten rond inclusie en diversiteit met inzichten vanuit innovatieve arbeidsorganisatie en zoekt samen met deelnemers een antwoord op de vraag: hoe kunnen we het diversiteitsbeleid duurzaam verankeren? Duurzaam verankeren in de dienstverlening, in het leiderschap, in de werking van teams, in het HR en communicatiebeleid …

U wordt die dag onderdompeld in (internationale) inspiratie en good practices door een begeleiding van Mieke Van Gramberen (auteur van “Goestingarchitecten” en procesbegeleider vernieuwd leiderschap) en Saïda Sakali, procesbegeleider rond diversiteit en inclusie).

Aan de hand van de bouwstenen vanuit IAO (innovatieve arbeidsorganisatie) en de modellen rond diversiteit en inclusie stellen zei een praktisch model voor om hiermee aan de slag te gaan. U kan zoals bij alle HRPublic club workshops in dialoog gaan met de HR collega’s om ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen. Hoe u zwemt u diversiteit binnen en hoe verankert u een duurzaam diversiteits- en inclusiebeleid duurzaam in uw overheidsorganisatie? Raak verder geïnspireerd op een van de 3 sessies.

Het aantal plaatsen per workshop is beperkt en voorbehouden aan leden van HRPublic.

De sprekers

Prof. Dr. Peggy De Prins

Prof. Dr. Peggy De Prins

Academic Director Full-time Master in Human Resource Management

Programma

08u30: Onthaal
09u00: Welkom HRPublic: De Heer Luc Cooremans, Voorzitter
09u05: Opening van het Colloquim: De Heer Nico Waeyert, Voorzitter FOD BOSA
09u20: HRClubs HRPublic: Huidige temperatuur bij HR Directeuren uit de publieke sector. Thierry Binot (Fr)  Tom Baele (Nl)
09u30-10u15: Key Note: Mevrouw De Minister Petra  De Sutter, Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken,  Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post.
10u15-10u45: Pauze
10u45-11u45:  “Post Covid: Overview of the new world of work in the European public sector”. Mr. Peter Pogačar, Director General Eupan, Slovenia (EN)
11u45-12u00: Vraag en antwoord
12u00-13u30: Lunch
13u30-14u30:  “Evolutie van jobs en carrières  binnen de Federale Administratie”. De Heer Ben Smeets, Directeur generaal  selectie en ontwikkeling FOD BOSA
14u30-15u15: “Toekomst van jobs in een hybride context: uitdagingen, troeven en hefbomen”. Prof. Dr. Peggy De Prins, AMS
15u15-15u45: Pauze
15u45-17u00: Personeelsplanning in de toekomst. Panel: Talent-Brussels/Forem/ Actiris/VDAB  Moderatie: Frédéric Demars  (NL/FR)
17u00: Einde en Receptie

Adres:

Inschrijvingen

Scroll naar top