HR Public

VUCA 2018 Volatility

Volatile signifie :

La dynamique des changements et la rapidité avec laquelle ils interviennent.

De toekomst van jobs in een  volatiele wereld

Le 31 mai
Antwerp Management School

Prof.P.De Prins

De toekomst van jobs in een volatiele wereld. De rol van de duurzame peoplemanager
Het concept ‘Future of Work’ doet zijn intrede, niet enkel in academische discussies en middens, maar ook binnen organisaties en binnen de sociale dialoog. Veel van onze jobs zullen veranderen of zelfs verdwijnen, zo veel is zeker. Dat beweerden onze grootouders vroeger, dat beweren wij nu en op hun beurt zullen onze (klein)kinderen dat in de toekomst doen. Verandering zal dus over generaties heen geschieden. Wat verschilt per generatie is het tempo. De verwachting is dat de houdbaarheidsdatum van kwalificaties en competenties verder zal inkorten. Dit stelt nieuwe en belangrijke uitdagingen voor HR en peoplemanagers. Het veronderstelt in eerste instantie dat het (lijn-)management de veranderingen begrijpt en ook uitgelegd krijgt. Storytelling rond de impact van technologie, globalisering en andere evoluties op jobs binnen bedrijven en sectoren zal in de toekomst meer dan ooit belangrijk zijn. Naast een helder kader is in tweede instantie ook cocreatie nodig om tot realistische oplossingen te komen.

Peggy De Prins

« We leven in een VUCA-wereld, een wereld voortdurend in beweging. Een heleboel innovaties en veranderingen maken de arbeidsmarkt volatiel, onvoorspelbaar en complex. De introductie van nieuwe, op technologie gebaseerde businessmodellen zorgt voor disruptie. Robotisering, digitalisatie en automatisering veranderen de jobs van de toekomst. En demografische ontwikkelingen zorgen dat de vervangingsvraag op de arbeidsmarkt nog zal toenemen. Hierdoor zal de ‘war on talent’ pas echt losbarsten.

Daarom moeten we ons arbeidsmarkt- en rekruteringsmodel volledig herdenken. Bedrijven zullen een nieuwe kijk moeten ontwikkelen op competenties. Dit betekent anders werven en verder kijken dan een diploma, investeren in levenslang leren, doorgroeimogelijkheden en jobs boetseren in functie van het talent in eigen bedrijf. Dan pas zijn bedrijven gewapend voor de toekomst. »

Fons Leroy

Digitalisering heeft een aanzienlijke impact op de manier waarop we werken en de wijze waarop we jobs vormgeven en beleven. Organisaties en medewerkers zijn zoekende naar een balans tussen flexibiliteit en stabiliteit om de constante verandering te kunnen beheersen. Onze huidige manier van werken en werk organiseren moet onder de loep worden genomen en tegelijk zijn concrete initiatieven nodig. Een verdere personalisering van de arbeidsrelatie zou wel eens een antwoord kunnen bieden op dit complexe vraagstuk. Tijdens deze lezing ga ik met u op zoek naar concrete voorbeelden hoe dat kan worden aangevlogen. Thuiswerk, Activity Based Work, Flexibel verlonen, jobmobiliteit binnen en buiten de organisatie zijn allemaal kiemen van vernieuwende kijk op werken in de 21st eeuw. Tegelijkertijd nemen we ook onderzoek onder de loep om in te schatten of het om een evolutie dan wel een revolutie lijkt te gaan.

Jan Laurijssen

Jobs of the future: death knell or opportunity?
by Peggy De Prins on Sep 20, 2017 in HR & Organizational Development

Pour assister aux conférences 2018, vous devez être membre de HR Public.

Il existe 3 types d’affiliation: l’individuelle, la structurelle et la cotisation découverte*