Club Hr Manager Public Sector

De club staat open voor structurele en individuele leden die deel uitmaken of hebben uitgemaakt van een personeelsafdeling.

De club is een gedecentraliseerde structuur van HR Public en ontwikkelt haar activiteiten in het kader van het doel en het maatschappelijk voorwerp van HR Public.

De club is een kleinere structuur die haar leden activiteiten met een lokale insteek van de thema’s van HR Public en conform de behoeften van de clubleden voorstelt.

Wie lid wil worden van een club, moet lid zijn van HR Public: hetzij via een individueel lidmaatschap, hetzij via een structureel lidmaatschap.

De club is een professionele structuur die HR-managers of gelijkwaardig een ontmoetings- en uitwisselingsruimte biedt, en, die de medewerkers van een Hr-directie activiteiten voorstelt waarmee ze hun competenties kunnen verstreken.

Ontdek onze activiteiten!